Tín chỉ carbon là gì?

Tín chỉ carbon là một giấy phép cho phép chủ sở hữu thải ra một lượng carbon dioxide nhất định hoặc các khí nhà kính khác. Một tín chỉ cho phép phát thải một tấn carbon dioxide hoặc tương đương trong các khí nhà kính khác.

Tín chỉ carbon là một giấy phép phát thải của chủ sở hữu.

Tín chỉ carbon là một nửa của chương trình được gọi là “giới hạn và thương mại”.

Tín chỉ carbon là một nửa của chương trình được gọi là “giới hạn và thương mại”. Các công ty gây ô nhiễm được trao các khoản tín dụng cho phép họ thải một lượng đến một giới hạn nhất định. Giới hạn đó được giảm theo định kỳ. Trong khi đó, công ty cũng có thể bán bất kỳ khoản tín chỉ không cần thiết nào cho một công ty khác có nhu cầu.

Do đó, các công ty được khuyến khích gấp đôi để giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Đầu tiên, họ phải chi tiền cho các khoản tín chỉ bổ sung nếu lượng khí thải của họ vượt quá giới hạn. Thứ hai, họ có thể kiếm tiền bằng cách giảm lượng khí thải và bán các tín chỉ dư thừa của họ.

Ví dụ, một công ty tạo ra 12 tấn khí thải trong khi giới hạn cho phép là 10 tấn, thì họ có thể mua lại 2 tín chỉ từ các công ty tạo khí thải thấp hơn mức giới hạn và có tín chỉ dư. Điều này được xác nhận bởi một bên thứ ba và các tín chỉ được cấp thông qua những nỗ lực này có thể được giao dịch trên thị trường carbon.

Tín chỉ carbon có nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào vị trí và thị trường nơi chúng được giao dịch. Năm 2019, giá tín chỉ carbon trung bình là 4,33 USD / tấn. Con số này tăng vọt lên tới 5,60 USD / tấn vào năm 2020 trước khi giảm xuống mức trung bình 4,73 USD vào năm 2021.

Thị trường tín chỉ carbon Việt Nam đang ra sao?

Việc phát triển thị trường tín chỉ carbon Việt Nam là một trong những công cụ kinh tế đã được đưa vào Luật Bảo vệ môi trường từ năm 2020. Tuy nhiên, cho đến nay, việc công nhận và phát hành tín chỉ carbon vẫn phụ thuộc vào bên thứ 3 là các tổ chức hoặc các cơ chế tín chỉ quốc tế. Hình ảnh của bên bán ở Việt Nam thì vẫn còn khá mờ nhạt.

Thị trường tín chỉ carbon Việt Nam vẫn còn đang chờ xử lý.

Thị trường tín chỉ carbon Việt Nam vẫn còn đang chờ xử lý.

Trên thế giới, có một số công ty tư nhân cung cấp các khoản bù đắp carbon cho các công ty khác đang tìm cách giảm lượng khí thải carbon ròng của họ. Các khoản bù đắp này thể hiện các khoản đầu tư hoặc đóng góp vào lâm nghiệp hoặc các dự án khác có lượng khí thải carbon âm. Người mua cũng có thể mua các khoản tín dụng có thể giao dịch trên sàn giao dịch carbon như Xpansive CBL có trụ sở tại New York hoặc Sàn giao dịch AirCarbon của Singapore.

Gần đây, Chính phủ Việt Nam đã quyết định về quy mô giới hạn sẽ cho phép đối với lượng phát thải khí nhà kính của các công ty, vốn đã tăng lên đáng kể khi các chuỗi cung ứng dịch chuyển đến Việt Nam.

Đầu năm nay, Việt Nam đã lập ra một danh sách 1.912 tập đoàn, bao gồm hầu hết các doanh nghiệp lớn, từ Panasonic, Seoul Semiconductor cho đến nhà sản xuất xe tay ga Piaggio và tập đoàn thực phẩm Masan, phải tiến hành kiểm kê lượng khí thải và lập kế hoạch giảm thiểu. 

Việt Nam có khả năng bắt đầu bằng việc giới hạn và buôn bán tín chỉ carbon trong nước, theo đó thị trường sẽ định giá tín chỉ carbon trước khi liên kết với một hệ thống quốc tế, mở ra cho nhiều công ty hơn muốn mua bù đắp carbon. Chính phủ dự kiến sẽ ban hành một loạt các nghị định và thông tư vào cuối năm 2022.

>>Thúc đẩy phát triển chuỗi hệ thống điện mặt trời áp mái, giảm phát thải nhà kính

>>THU HÚT ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO: Làm gì để thực hiện cam kết phát thải khí nhà kính bằng “0” vào năm 2050?

Và phản ứng của các doanh nghiệp?

Các nhà sản xuất nước ngoài cho biết họ đang tìm cách tuân thủ hệ thống giới hạn và thương mại đang chờ xử lý của Việt Nam.

Hầu hết các công ty đang kinh doanh tại Việt Nam cho thấy các động thái tuân thủ quy định.